วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2551

ที่มาของวรรณกรรม

หนังสือบุด เรื่อง การทำขวัญข้าว ที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นของ นางผอม ทองญวน อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จากการสัมภาษณ์ได้ข้อมูลว่าเป็นมรดกที่ได้รับตกทอดมาจากตา ซึ่งเป็นกำนัน และในปัจจุบันชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงยังมาขอศึกษา ดูฤกษ์ยามในการทำนาอยู่

ไม่มีความคิดเห็น: